FAQS

Quina titulació necessito per portar una barca?
 
La legislació espanyola disposava el següent a hores d'ara:

No se necesitarà titulació nàutica d'esbarjo

Per al govern d'embarcacions a motor amb una potència màxima de 11,26 quilowatts i fins a 5 metres d'eslora, les de vela fins a 6 metres d'eslora i els artefactes flotants o de platja, a excepció de les motos nàutiques, sempre que no es allunyin més de 2 milles nàutiques d'un port, marina o lloc d'abric i l'activitat es realitzi en règim de navegació diürna.

Els interessats hauran d'haver complert 18 anys d'edat.

No serà necessari complir amb els requisits d'edat ni de titulació que regula aquest Reial decret a efectes de la preparació i participació en competicions marítim-esportives oficials.

Autorizacions Federatives

 • Govern d'embarcacions d'esbarjo fins a 6 metres d'eslora i una potència màxima de motor de 40 kW (54 CV), en navegacions diürnes en zones delimitades per la Capitania Marítima.

LLicència de Navegació

 • Les federacions de vela i motonàutica i les escoles nàutiques d'esbarjo podran expedir llicències de navegació que habiliten per al govern de motos nàutiques i embarcacions d'esbarjo de fins a 6 metres d'eslora i una potència de motor adequada a les mateixes segons el seu fabricant, que habilitaran per a la realització de navegacions diürnes sempre que no s'allunyin més de 2 milles nàutiques en qualsevol direcció d'un port, marina o lloc d'abric.

Patró per a Navegació Básica

Atribucions bàsiques:

 • Govern d'embarcacions d'esbarjo a motor, de fins a 8 metres d'eslora, sempre que l'embarcació no s'allunyi més de 5 milles en qualsevol direcció d'un port, marina o lloc d'abric.
 • Govern de motos nàutiques, dins dels límits específics de navegació aplicables a aquestes, d'acord amb les seves característiques tècniques.

Atribucions complementàries:

 • Govern d'embarcacions d'esbarjo a vela, de fins a 8 metres d'eslora, sempre que l'embarcació no s'allunyi més de 5 milles en qualsevol direcció d'un port, marina o lloc d'abric.

Patró d'Embarcaciones d'Esbarjo

Atribucions bàsiques:

 • Govern d'embarcacions d'esbarjo a motor de fins a 15 metres d'eslora, que faculta per navegar a la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a la mateixa, traçada a 12 milles d'aquesta.
 • Govern d'embarcacions d'esbarjo a motor de fins a 15 metres d'eslora, que faculta per a la navegació entre illes dins de l'arxipèlag balear i canari.
 • Govern de motos nàutiques, dins dels límits específics de navegació aplicables a aquestes, d'acord amb les seves característiques tècniques.

Atribucions complementàries:

 • Si es realitzen les practiques de navegació es podran governar embarcacions d'esbarjo a motor de fins a 24 metres d'eslora, així com     navegar entre la Península Ibèrica i les Illes Balears.
 • Si es realitzen les pràctiques de vela, es podran governar embarcacions d'esbarjo a vela, de fins a 15 metres d'eslora o bé fins a 24 metres d'eslora si també s'han realitzat les pràctiques de navegació.

Patró de Iot

Atribucions bàsiques:

 • Govern d'embarcacions d'esbarjo a motor de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per navegar a la zona compresa entre la costa i una línia paral·lela a la mateixa traçada a una distància de 150 milles nàutiques.
 • Govern de motos nàutiques, dins dels límits específics de navegació aplicables a aquestes, d'acord amb les seves característiques tècniques.

Capità de Iot

Atribucions bàsiques:

 • Govern d'embarcacions d'esbarjo a motor de fins a 24 metres d'eslora, que faculta per a la navegació sense límits geogràfics.
 • Govern de motos nàutiques, dins dels límits específics de navegació aplicables a aquestes, d'acord amb les seves característiques tècniques.
Quines són les zones de navegació?

Les zones de navegació segons la legislació espanyola són:

Zona 7: Aigues abrigades

Zona 6: Fins a 2 milles de la costa

Zona 5: Fins a 5 milles de la costa

Zona 4: Fins a 12 milles de la costa

Zona 3: Fins a 25 milles de la costa

Zona 2: Fins a 60 milles de la costa

Zona 1: Navegació il.limitada
Què es fà en un hivernatge?

Un hivernatge consisteix en una sèrie de treballs destinats protegir l'embarcació durant els rigors de l'hivern i deixar-la en perfectes condicions pel proper estiu.

Bàsicament els treballs són els següents:

 • Neteja dels baixos, de la cua o eix, i de l'hèlix amb aigua a pressió i productes especials per eliminar el cargolet.
 • Canvi de turbina, canvi de l'oli de la cua, canvi de l'oli del motor i canvi dels filtres de combustible, oli i aire (si correspon).
 • Es fa rodar el motor amb aigua dolça per eliminar les restes de sal que s'han acumulat al seu interior i després es nega amb uns olis especials per protegir els cilindres i els pistons.
 • Es renta la embarcació, s'aixuga i es guarda en les naus, sempre a cobert.
 • Quan l'embarcació ha d'anar a l'aigua, es torna a rentar per treure la pols que s'hagi pogut acumular durant l'hivern i s'engega el motor amb aigua dolça per tal de cremar els olis del seu interior.
 • Es pinten els baixos amb pintura antivegetativa, es fa la posada a punt, es realitzen proves de mar, es canvien les bugies i es porta l'embarcació a l'amarrador/boia.

 

.